Tarief

Mijn uurtarief is €37,40
Ik ben vrijgesteld van btw door de kleineondernemersregeling.

Voor afspraken korter dan 3 uur reken ik een reisvergoeding, gerekend vanaf Ubbergen.
Tot 5 km: geen
5 tot 7 km: €10,-
7 tot 10 km: €15,-