Tarief

Mijn uurtarief is €38,80.
Ik ben vrijgesteld van btw door de kleineondernemersregeling.

Mijn werkgebied is Nijmegen-Oost, -Centrum, -Midden en -West.
Voor afspraken buiten mijn werkgebied reken ik een reisvergoeding van €15,- per keer.